Telefon
WhatsApp
İnstagram

Böbrek Damar Hastalığı

Böbrek Damar Hastalığı

BÖBREK DAMAR (RENAL ARTER) HASTALIĞI 

Böbreğin latince karşılı ren, damarın karşılığı ise vasculustur. Bu yüzde böbrek damar 
renal
hastalıkları renovasküler hastalık olarak tanımlanır. Renavasküler hastlık çoğu zaman tutulan böbrek damarındaki daralma ve buna bağlı gelişen hipertansiyonu çağrıştırır. Böbrek damarları genç hastalarda fibromuskuler distrofi, yaşlı özellikle diyabetin eşlik ettiği hastalarda ateroskleroza bağlı darlıklar ve tromboz dediğimiz pıhtı gelişimi gibi durumlardan etkilenir. Bunların dışında romatizmal hastalık olarak tanımlayabileceğimiz damar sistemini tutan vaskülitik hastalıklar ve baloncuk olarak tanımlayabileceğimiz anevrizmalar böbrek damarlarını etkileyebilir.

Böbrek Damarı (Renal Arter) Hastalığı Bulguları Sistemik bir hastalık olan ateroskleroz renal arterleri ileri derecede etkilemiş ise önemli darlık meydana gelir. Darlığa bağlı renal arterlerde kan basıncı düşer ve bu bölgedeki özel reseptörler sistemik olarak kan basıncının düştüğünü zannederek tansiyonu yükseltmek için bir takım endojen hormonlar salgılarlar. Bu durum tedaviye dirençli çok yüksek seviyelere çıkmış kan basıncı ile karakterize hipertansiyona neden olur.

Renal Arter Trombozu Renal arterlerde tromboz gelişip böbreği besleyen atar damar tamamen tıkanabilir. Bu tromboz gelişimi korona hastalığı (Covid-19) gibi birçok sistemi etkileyen viral hastalıklar, damarsal sistemi tutan vaskülitik hastalıklar, ateroskleroza bağlı damar iç yüzeyi düzensizleşmesine sekonder olarak bu bölgeye pıhtı oturması veya pıhtının başka bir yerden renal arterlere sürüklenmesi ile oluşabilir. Renal kanserler başta olmak üzere birçok kanserde pıhtılaşma eğilimi artar. Bu durumda böbrek ve böbrek üstü bezlerini besleyen arterler tıkandığından sırt arka alt kesimde giderek şiddetlenen ani başlamış derinden bir ağrı oluşur. Bu durumda tedavide zaman çok önemlidir.

Tedavi Fibromusküler distrofi, vaskülitik hastalıklar, arterial anevrizmalar ve bu anevrizmalara bağlı rüptüre sekonder kanamalarda tedavi hastalığa göre değişmektedir. Renovasküler hastalıklarda ilk akla gelmesi gereken aterosklerozdur. Ateroskleroz bir sistemik hastalıktır. Aterosklerozun (damar sertliği) vücuttaki diğer damarlar gibi böbrek damarları üzerindeki etkisi ilaçlar ile geri döndürülememekle birlikte ilerleme hızı yavaşlatılıp durdurulabilir. Diyabetin kontrol altına alınması, hipertansiyon ve hiperlipideminin düzeltilmesi, beslenme alışkanlığının düzenlenmesi ve bir takım yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Ateroskleroz böbrel damarlarının karın bölgesinde aortadan çıkış yerinde darlık oluşturmaktadır. Bu darlık ve darlığın olduğu renovasküler hipertansiyonun tedavi protokolü günümüzde oturmuştur. Bu durumda yapılması gereken kasık bölgesi ana femoral arterden girilerek böbrek damarına ulaşılıp stent ve balon anjioplasti uygulanmasıdır. Bu yöntem tecrübeli ekiplerce çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmekte ve hasta ertesi gün normal yaşamına dönebilmektedir. Ateroskleroza bağlı renal arter darlıklarında ameliyat hemen neredeyse tamamen terkedilmiş durumdadır.