Telefon
WhatsApp
İnstagram

Buerger Hastalığı

Buerger Hastalığı

buerger (1) Tromboanjitis obliterans olarak bilinen buerger hastalığı sigara içen erkeklerde 30 yaşından sonra başlayarak küçük ve orta çaplı arterleri tutup uzuv kaybına giden progresif bir hastalıktır. Buerger hastalığı hemen daima erkeklerde görülmek ile birlikte kadınlar arasında sigara içiciliğinin yaygınlaşması ile kadınları da tutmaya başlamıştır. Bu hastalık özellikle kol ve bacaklarda arterlerin (atardamar) uç dallarını daha çok tuttuğundan dolayı ilk önce parmak kayıpları ile karakterizedir. Parmaklar, el ve ayaklardaki kayıplar/ampütasyonlar nedeni ile halk arasında “budama hastalığı” olarak bilinir bu hastalık yaklaşık %80 bacakları, %15 kolları ve %5 hem kol hem bacakları birlikte tutar. Nedeni tam olarak bilinmeyen inflamatuvar bir süreçtir. Damar duvarını tutan inflamatuvar süreç damar en iç katmanı olan endotelyal katmanda bozulma, bu bölgeye pıhtı oturması, arkasında fibrozis ve damarın ip gibi incelerek tamamen tıkanmasıyla karakterizedir. Bu hastalık yaşa bağlı damar sertliğinden farklı olarak damar duvarında aterom plakları içermez. Bunun yerinde damar içerisinde pıhtı oluşturan süreçler vardır. Bu hastalarda venöz (toplardamar), tromboz (pıhtı) görülme sıklığı da fazladır.

Buerger Hastalığı Belirtileri

Hastaların çok büyük bir kesimi 30-45 arası sigara içen erkeklerden oluşmaktadır. Hastalık bütün atar damar hastalıklarında olduğu gibi önceleri efor ile gelen kramp tarzı ağrılarla karakterizedir. Süre ilerleyip tıkanıklığın boyutları arttıkça ağrı oluşturan efor süresi azalır ve en sonunda istirahatte dahi dinmeyen ağrılara dönüşür. Fizik muayenede çoğu kez en belirgin parmaklarda olmak üzere el ve ayaklarda yaygın renk değişikliği/kızarıklık ve soğukluk vardır. Klasik ağrı kesiciler faydasızdır.

buerger1      buerger2 

                               Buerger hastalığında parmak kaybına giden el ve ayak tutulumu

Hastalığın Tedavisi

Tedavi sigaranın kesilmesi ile başlanmalıdır. Sadece sigarayı bırakmak ile hastalığın ilerleyişi durdurulabilir. Buna karşın sigara bırakılmadığında bütün tedaviler anlamsız ve kaçınılmaz olarak parmak, ayak veya el ampütasyonları gerekir. Tedavide prostaglandin ismi verilen ve damar kası üzerinde etki ederek damarın kasılmasını/daralmasını engelleyen bir tür hormon tedavisi önemli etkinlik göstermektedir. Bu tedavi yaklaşık 1 ay kadar sürdürülmelidir. Buerger hastalığında cerrahinin yeri neredeyse yoktur. Seçili bazı hastalarda by-pass cerrahisi düşünülebilir. Bu hastalar genellikle diz altı ve ayak bileği bölgesinde etki gösterdiğinden maalesef bu bölgelere by-pass cerrahisi düşünülmemektedir. Buerger hastalığında damarda hasarlanma ile birlikte damar duvarını oluşturan kas tabakasında aşırı kasılma ve damarın büzüşüp daralması etkin olduğundan bu süreci kırmak için bu damarlarının sinirlerini yok etmeye yönelik sempatektomi operasyonaları veya invaziv işlemleri uygulanabilir. Bu sinir blokajlarıyla birçok hastada önemli düzelmeler oluşmaktadır. Buerger hastalarında anjiografik kapalı yöntemler kullanılabilir. Fakat açılan damarlar büyük oranda tekrar tıkanmaktadır. Anjiyografi sonrası açılan damar tekrar tıkanıncaya kadar kolateral (küçük yan dal oluşumları) oluşumuna zaman kazandırmak için kullanılabilir.