Telefon
WhatsApp
İnstagram

KOL ATARDAMAR TIKANIKLIĞI

KOL ATARDAMAR TIKANIKLIĞI

ÜST EKSTREMİTE (KOL ATARDAMAR) TIKANIKLIKLARI

Periferik arter hastalığı dendiği zaman kalp dışı kalan bütün atardamar hastalıklarına verilen genel isim anlaşılmakla birlikte öncelikle kol ve bacak damar hastalıkları akla gelir. Kol damarlarındaki tıkanıklıklar bacakla karşılaştırıldığında daha nadirdir. Üst ekstremite yani kollarda görülen atardamar tıkanıklıklarına bacak atardamarlarına yaklaşımla benzerdir. Üst ekstremitelerde atardamar tıkanıklıkları ateroskleroz, romatizmal hastalıklar,travmalar, ek olarak anjiyografi amaçlı kateter uygulanması ve diyaliz kateterlerine bağlıdır. Üst ekstremite atardamar tıkanıklığı sıklıkla subklaviyan arter dediğimiz atardamarda görülür.
 
Üst Ekstremite Arter Tıkanıklığı Tedavisi
 
Erken aşamada tedavi medikaldir. Düzeltilebilecek risk faktörleri sigara kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, hiperlipidemi (kan yağ oranının yüksekliği), yüksek tansiyon, şeker hastalığı, aşırı kilo ile sedanter yaşamdır. Tanımlanan risk faktöleri içerisinde atar damar tıkanıklıklarında en çok özen gösterilmesi sigara kullanımıdır. Kol arterlerinde ileri darlık veya tıkanıklık gelişmişse tedavi seçenekleri balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarıdır. Damar içerisine kateter aracılığıyla girilerek dar olan bölgelerde damar çapına uygun son derece yüksek basınçlı balonlar şişirilip darlığın düzeltilmesi işlemidir. Bazı hastalarda balon anjiyoplasti dediğimiz yöntemle yeterli açıklık sağlanamaz ise bu bölgeye damar çapına uygun stent yerleştirilerek damarın açık kalması sağlanmalıdır. Üst ekstremite arteryel damar tıkanıklıklarında önceleri cerrahi daha büyük öneme sahipken anjiyografik yöntemlerin gelişmesiyle cerrahi uygulama alanları belitgin sınırlanmıştır. Damar tıkanıklıklarının önemli bir kesimi alanında deneyimli girişimsel radyologlar tarafından kapalı sistem anjiyografik yöntemler ile kolayca çözülebilmektedir. Balon anjiyoplasti ve stent uygulamalarından sonra nükslerin engellenmesi için kan sulandırıcı ilaçlar ve periyodik takipler gerekmektedir.