Telefon
WhatsApp
İnstagram

PERİFERİK ARTER ANEVRİZMASI

PERİFERİK ARTER ANEVRİZMASI

periferikarter Anevrizmalar; arterler içerisindeki yüksek basınçlı kan akımının arter duvarından dışarıya doğru baloncuk yapacak şekilde yumrulaşmasıdır. Anevrizmalar bütün atardamar sistemlerinde görülebilir. Periferik arter anevrizması dendiğinde kalp ve aorta dediğimiz göğüs-karın boşluğundaki ana atardamarlar dışındaki arterleri içine alan balonlaşmalardır. Anevrizmalar sık olarak kol, bacak, beyin, boyun bölgesi, karın içerisinde en sık splenik (dalak) ve renal arterlerde olmak üzere birçok organda gelişebilirler. Bacaklarda anevrizma en sık diz arkası ve kasık bölgesinde izlenir. Hasarlanan ve duvarı zayıflamış damar bölgesinden dışarıya doğru baloncuk gelişimi olur.

Anevrizma Tipleri Genel olarak iki tip anevrizma vardır. Bir gerçek anevrizma dediğimiz damarın her üç katmanının birden dışarı doğru genişlediği durum ve pseudoanevrizma dediğimiz (yalancı) damarı oluşturan orta kesimde bulunan kas yapıyı içine almayan tipdir. Anevrizmada iki korkulan komplikasyon vardır. Bir rüptür dediğimiz anevrizma duvarının yırtılarak ani kanama olması, ikincisi ise anevrizma içerisinde oluşan pıhtının distale sürüklenip damar tıkanıklığına neden olmasıdır.

Anevrizma Belirtileri Belli boyutlara ulaşmadan veya komplikasyon gelişmeden genellikle bulgu vermezler. Komplikasyonlar anevrizma kesesi içerisinde gelişen pıhtının damarın akış yönünde ilerleyerek damarı tıkaması ve anevrizma duvarının yırtılarak ani kanama oluşmasıdır. Bunların dışında büyümüş anevrizmalar çevre dokulara bası yaparak ağrı duyusunu uyarır. Ekstremitelerde damar ve sinir pakeleri yan yana olduğundan büyümüş anevrizmalar sinirler üzerine bası yaparak aşırı ağrı hissizlik gibi değişik şikayetler oluşturur. Nabız veren yumrular anevrizma belirtisi olabilir.

Anevrizma Oluş Nedenleri Gerçek anevrizmalar doğuştan damar duvar zayıflıkları ve birtakım hastalıklara eşlik ederlerler. Torasik (göğüs kafesi) ve abdominal (karın boşluğu) anevrizmaları genelde gerçek anevrizmalardır. Pseudoanevrizmalar genellikle kol ve bacakta, kasık ve diz arkası popliteal bölgelerde görülür. Bu bölgeler katlantı bölgeleridir. Kasık ve diz arkasında anjiografik girişim yapıldığından dolayı bu bölgelerde anevrizma gelişme riski daha yüksektir. Anevrizma gelişiminde direk travmalar, ateroskleroz, sigara, enfeksiyonlar ve damar sistemini tutan vaskülitik hastalıklar etkendir. 

Anevrizma Tanısı Periferik bölgelerde özellikle kol ve bacaklarda anevrizmalar ultrasonografik inceleme ile kolayca tanı alırlar. İleri tetkik için başvurulabilecek yöntemler bilgisayarlı tomografik anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve kateter anjiografidir. Hastalığın bulguları değerlendirilip tanı yöntemleri kullanılarak tedavisi girişimsel radyolog tarafından planlanabilir.

anevrizmatanısı

                                   Kasık bölgesi pseudoanevrizma Bilgisayarlı Tomografi 3 Boyutlu Görüntü

Periferik Anevrizmalarda Tedavi Anevrizmanın yeri, boyutu, hastada oluşturduğu yakınmalara göre tedavi planlanması yapılır. Şikâyet oluşturmayan tesadüfen bulunan anevrizmalar genellikle takip edilir. Takipte dikkat edilmesi gereken anevrizmanın büyüyüp komplike hale gelmesini engellemek için sigara alışkanlığı, tansiyon, hiperlipidemi, şeker hastalığı, beslenme alışkanlığı ve sedanter yaşam kontrol altına alınarak yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Tedavide kullanılan yöntemler girişimsel radyoloji ünitesinde anevrizmanın tıkayıcı maddeler ile doldurularak kapanması veya kaplı stent uygulamasından kardiyovasküler cerrah tarafından operasyonuna kadar farklı seçenekleri içermektedir. Anevrizmalarda ilk tercih anjiografik kapalı operasyondur. Kapalı operasyon uygun bulunmaz ise by-pass operasyonlarına geçilmesi düşünülmelidir.