Telefon
WhatsApp
İnstagram

RAYNAUD HASTALIĞI

RAYNAUD HASTALIĞI

Bu hastalık genellikle el parmaklarının hastalığı olarak bilinmek ile birlikte daha seyrek oranda ayak parmaklarını da etkilenir. Raynaud hastalığının soğuk ve stres ile belirgin ilişkisi mevcuttur. Raynaud denilen durum eşlik eden başka hiçbir hastalıkla birlikte olmayıp yalın izlendiği zaman raynaud hastalığı ismi alırken bir takım kronik hastalıklar, romatizmal hastalıklar veya kanser hastalıklarına eşlik ettiği zaman raynoud sendromu olarak adlandırılır.

Raynaud Hastalığı Bulguları Nelerdir? 

raynaud-hastaligi-reyno-el-4        23

                  Raynaud hastalığında evreler                                

Bu hastalarda el veya ayak parmaklarında soğuk veya strese maruz kalındığında renk değişiklikleri başlar. İlk evrede soğuğa karşı atar damarların aşırı reaksiyon verip tamamen büzüşmesi ve kan akımının neredeyse tamamen kesilmesine bağlı parmaklar uç kesimleri daha belirgin olmak üzere beyaz renk alır. İkinci evrede yukarıdan taze kan ile beslenmeyen kılcal damar yatağındaki oksijen dokular tarafından tamamen harcandığından dolayı koyu mor bir renk oluşur. Üçüncü evrede ise kan damarlarının tekrar genişleyip kanın parmaklara hücum etmesiyle birlikte kızarıklık ve ağrı oluşur.  Bu atakların sıklığı ve süresi çok değişkendir. Ataklar günde birçok defadan aylar içerisinde bir defaya kadar, süre ise birkaç dakikadan birkaç saate kadar uzayabilir. Uzun süre devam eden ataklarda parmaklarda beslenme bozukluğu oluştuğundan buna bağlı yaralar gelişe bilir.

Raynaud Nedenleri Raynaud hastalığının emosyonel stres ve soğuğa aşırı bir duyarlılık olduğu bilinmekle birlikte bunun oluş mekanizması açık değildir. Raynaud a eşlik edebilecek durumlar sistemik tutulum gösteren romatizmal hastalıklar, romatizmal bağ doku hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, aterosklerotik damar darlıkları, aşırı soğuk maruziyeti, çeşitli travmalar ve kan hastalıklarıdır.

Raynaud’da Tanı Raynaud hastalığında etkilenen damarlar uç dallar yani daha çok küçük damarlar olduğundan inceleme yöntemleri ve testler ile tanı koymak oldukça zordur. Fakat raynaud hastalığı veya raynaud sendromunun bulguları tipik olduğundan dolayı birtakım testlerinde yardımı ile çoğu zaman tanı kolaylıkla konabilmektedir.

Raynaud Tedavisi Hastalığın oluşum mekanizması tam bilinmediğinden dolayı kalıcı engelleyici önlemler alınamamaktadır. Tetikleyici faktörlerden uzak durulması önemlidir. Emosyonel stres için gerekirse psikiyatrik destek ve soğuktan korunma oldukça etkilidir. Yaz aylarında soğuk sudan uzak durmak kış aylarında ise koruma derecesi yüksek eldiven takılması önemlidir. Raynaud’lu kişilerin sigaradan uzak durmaları hatta sigara içilen yerlerden uzaklaşmaları gerekmektedir. Raynaud’u tetikleyen ilaçlardan uzak durulmalıdır. Parmaklar enfeksiyon ve travmalardan korunmalıdır. Ağır vakalarda özelikle kış aylarında damar konstrüksiyonunu engelleyen birtakım ilaçlar kullanılabilir.